+90 (212) 210 10 10

Yönerge ve Kurallar

Yönerge ve Kurallar

Öğrenci Kulüpleri  Etkinlik Kuralları

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI ETKİNLİK KURALLARI

 1. Kulüpler  gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikleri, etkinlik başlangıç tarihinden on beş (15) günöncesinde Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı istenilen belgelerle sunmak zorundadırlar. Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük onayı alınmayan etkinlikler gerçekleştirilemez.
 2. Kulüpler üniversite dışında gerçekleştirecekleri veya katılacakları (gezi, yarışma, tırmanış, kamp, dalış, tanıtım, kongre, konferans, festival vb.) etkinlikler için katılımcı üyelerinin son listesini Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı’na etkinliklerin başlangıcından en geç on (10) iş günü öncesinde bildirmek zorundadır. Kulübün  kendi imkanları ile ulaşımı kiralık araç ile sağlamaları halinde, gidilecek olan aracın ruhsat, ulaşımı gerçekleştirecek şoförün ehliyet ve Tursab Belgesi fotokopileri de katılımcı listesine ek yapılacaktır.
 3. Etkinliğin niteliğine göre, faaliyete katılacak mevcut üye listesi ve faaliyet güzergahı/mahalli o bölgenin yerel yöneticilerine, valilik/kaymakamlık makamı ile il/ilçe jandarma komutanlığına, etkinlikten en geç iki (2) gün önce faks ile topluluk tarafından bilgi verilir, bilgilendirme yapıldığına dair iletildi belgesi Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı’na teslim edilir.
 4. Kulüp  üyeleri, kendileri ve diğer katılımcılar için, risk doğuran tüm etkinliklerden önce bu faaliyetten doğan olası tehlikeleri üstlendiklerine ilişkin Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan bir feragatname imzalar.
 5. Kulüpler  etkinlik faaliyetlerinde bulunmak için Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı’na danışmanlarının olurunu alarak başvurmak zorundadır.
 6. Etkinlik sonrası 1 hafta içinde faaliyet raporu ve fotoğrafların Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.
 7. Etkinlik afişlerinde üniversite logosunun kullanılması zorunludur.
 8. Üniversiteler onaylanmış etkinliklerine üniversiteden ödenek almaları halinde, etkinlik bitiş tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde fiş ve faturalarını ilgili birime teslim etmeleri zorunludur. Özel izin alınmadığı takdirde benzin fişleri kabul edilmez.

 

ÖĞRENCİ YAŞAMI DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Stant Açma Kuralları

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ  STANT AÇMA KURALLARI

 • Öğrenci Kulüpleri  Stant açmak için “Nişantaşı Üniversitesi Stant Açma Formunu” doldurmuş ve onaylatmış olmalıdırlar.
 • Stant başvuruları Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına, stant açılması istenen tarihten en az 1 gün önce yapılmış olmalıdır. Aynı gün içerisinde yapılan başvurular kabul edilmez.
 • Kulüp  stantlarında satış yapılması kesinlikle yasaktır.
 • Stant sorumlusu ve görevlilerinin belirlenip Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına bildirilmesi zorunludur.
 • Kulüp stantlarında öğrenciler dışında yabancılar bulunamaz ve çalışamaz.
 • Mezun öğrencilerin stantlarda yer alacakları başvuru formuna katılımcıların isim, soy isim ve mezuniyet yılları ek olarak belirtilmelidir.
 • Stantlarda alkollü ürünlerin tanıtımı yapılamaz ve stantlarda kesinlikle bulundurulamaz.
 • Gelir getirici her standın izin belgesi olmak zorundadır. İzin olması halinde, fiyat listesi olmalı ve herkesin görebileceği şekilde asılmalıdır.
 • Stantlar ve çevresi temiz tutulmalıdır. Her stant çöp kutusu bulundurmak zorundadır.
 • Çevreyi ve diğer stantları rahatsız edici davranış içinde bulunulamaz.
 • Her stant kendilerine izin verilen yerde kurulacaktır.
 • Siyasi propaganda, ideolojik yayın ve yasaklanmış her türlü fikrin tanıtımı ve belgelerinin dağıtımı yasaktır.
 • Telif Hakları Yasası kapsamında yer alan eserlerin, yasal olmayan yoldan çoğaltılmış kopyalarının satılması, bulundurulması, izletilmesi yasaktır.
 • Stantlarda yüksek sesle müzik yayını yapılamaz.
 • Kurallara uygun davranmayan stantların sorumluları önce uyarılacak, ikinci uyarıda stantları kapatılacaktır.
 • Tüm stantlara elektrik Üniversitemiz tarafından, stantlarda gereksinim duyulacak uzatma kablosu ise stant görevlileri tarafından sağlanacaktır.
 • Her standa birer adet masa ve iki sandalye Üniversite tarafından verilecektir. İlave masa, çöp kovası, çardak, şemsiye vb malzemeler stant sorumluları tarafından sağlanmak zorundadır.
 • Stantlarında gıda dağıtımı yapacak topluluklar bunu başvurularında belirtmeli ve onay almak zorundadırlar.
 • Sağlığa zararlı ürün dağıtımı/satışı yapılamaz.

ÖĞRENCİ YAŞAMI DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

Yönerge

Öğrenci Öğrenci kulüp ve Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Öğrenci Kulüplerin  Devamı

Bir akademik yıl süresince aşağıdaki şartları yerine getirmiş olan kulüpler, bir sonraki akademik yılda varlıklarını devam ettirirler.

 1. Kuruluş amaç ve hedeflerine uygun en az iki (spor kulüplerinde  bir) faaliyet gerçekleştirmek (spor kulüplerinin yaptıkları antrenmanlar faaliyet olarak değerlendirilmez),
 2. Üye sayısı en az on olmak,
 3. Akademik yıl başlangıç tarihini takiben dört hafta içinde genel kurul gerçekleştirmiş olmak,
 4. En az iki Yönetim Kurulu toplantısı yapmış olmak (Tüzüklerinde değişiklik yapan toplulukların yeni tüzüklerini Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı onayına sunmaları zorunludur)
 5. Topluluk defterlerini eksiksiz tutmak ve bahar dönemi sonu itibariyle iki hafta içinde Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına teslim etmiş olmak.

Bu şartları yerine getirmeyen toplulukların durumu akademik yılsonunda idari kurulda görüşülür. Yapılan değerlendirme sonucunda, topluluğun takip edecek akademik yılda uyarılarak devam etmesine veya faaliyetlerinin bir akademik yıl süresince askıya alınmasına karar verilebilir ve alınan askı kararı Rektörlük Makamına sunulur.

Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı

 

Kulüp  Kuruluş Prosedürü ve Gerekli Belgeler

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KURULUŞ PROSEDÜRÜ VE GEREKLİ BELGELER

Öğrenci Kulübü kuracak olan öğrencilerimizin, topluluk kuruluş işlemlerini başlatmadan önce mutlaka “Nişantaşı Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri  Kuruluş ve Çalışma İlkeleri” yönergesini okumaları gereklidir.

Yeni Öğrenci Kulüpleri  kurulma başvurusu ne zaman yapılır ?

Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri  her akademik yılın başlangıç gününden itibaren dört hafta içinde topluluk kuruluş başvurularını yapabilirler. Başvuru takibi Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından akademik yılın başlangıç tarihinden iki hafta öncesinde ve kuruluş başvuru takvimi boyunca üniversite geneline duyurulur.

Kimler Öğrenci Kulübü kurabilir?

Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri Öğrenci Kulübü kurabilir. Fakat; 

YÖK Disiplin Yönetmeliği uyarınca herhangi bir ceza almış olan ve başvurunun yapıldığı tarihte Genel Not Ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler Öğrenci Kulüplerinin yönetim kurullarında yer alamazlar.

Topluluk Kuruluşunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kulüp  başvuru formu (danışman imzasının bulunması zorunludur), tıklayınız

İlk yıl için öngörülen etkinliklerin takvimi, tıklayınız

Kulüp akademik danışman onay formu, tıklayınız

Kulüp  başkanı seçim tutanağı, tıklayınız

Kulüp  kuruluşu ne zaman onaylanır, kulüpler  ne zaman etkinlik/faaliyette bulunabilir?

Kuruluş başvuruları Öğrenci Kulüpleri  İdari Kurulunda değerlendirilir, değerlendirme raporuyla birlikte Rektörlük Makamına sunulur.

Rektörlük Makamının uygundur vermesi ile öğrenci kulübü  etkinlik ve/eya faaliyetlerde bulunabilir.

Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı

Apply Nişantaşı